Work in progress :-)

We zijn druk bezig op stal en mogen graag werk met het aangename combineren. De afgelopen week is de volledige bestrating eruit gehaald. Na een aantal dagen zwoegen en hulp te hebben gekregen van een shovel zijn we bijna zover dat we weer kunnen gaan straten. Onze top pony’s werden niet warm of koud van deze grote machine of van de trilplaat <3 en konden tijdens alle werkzaamheden gewoon bereden worden.

Work in progress 05082016